Home slider

بازدید معاون اول رییس جمهور و هیات همراه از شرکت کاشی ارم اردکان

سفر معاون اول رییس جمهور به یزد سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه انجام خواهد شد و در این سفر با حضور ایشان و هیات همراه ، استاندار محترم و فرماندار شهرستان از این شرکت بازدید بعمل خواهند اورد/. ضمن خوشامد گویی و خیر مقدم به ایشان امیدواریم حضور ایشان مایه خیر و برکت برای زحمتکشان این عرصه باشد.
طراحی و اجرا : طاها سیستم